อาหารที่เหมาะสมกับคนเป็นโรคไขมันในเลือดสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับไขมันในเส้นเลือด

1.นมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนย 2.เนื้อปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน โดยแยกเอาไขมันและหนังออกให้หมด ถั่วเมล็ดแห้ง 3.ข้าวที่ไม่ขัดสีมาก 4.ผักสดต่าง ๆ รวมทั้งกระเทียม ข้าวโพด ไม่น้อยกว่าวันละ 2 มื้อ- ผลไม้ไม่หวานจัด 5.ใช้ไขมันจากพืช เช่นน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันมะกอก น้ำมันข้าวโพด น้ำมันรำ ประกอบอาหาร 6.อาหารประเภทต้ม ต้มยำ แกงส้ม ยำ นึ่ง อบ ย่าง (ไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ ) 7.ไขมันจากพืช เช่น น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันที่สกัดเป็นแหล่งของกรดไขมันที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยลดโคเลสเตอรอลได้

ข้อมูลสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไขมันในเส้นเลือด

อาหารสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นไขมันในเลือดสูง
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!